KATTENBRUG

Groningen groeit en richt zich op de toekomst met meer groen, meer verblijfskwaliteit en meer ruimte voor voetgangers. Een nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep is een van de projecten voor binnenstadsverbetering. Door de brug worden de busverbindingen soepeler en krijgt het centrum meer ruimte. De prachtige monumentale kades en de indrukwekkende bomenstructuur rond de Diepenring zijn essentieel onderdeel van de opgave waarin stadsnatuur en verblijfskwaliteit de leidraad zijn. De plannen worden besproken tijdens het inspiratie festival Lets Gro. LETSGRO

Team - korth tielens architecten, Royal HaskoningDHV, Strackee Bouwadvies en DS landschapsarchitecten
Opdrachtgever - Gemeente Groningen

Google Maps